Bakgrund IBYC

Om Innovation by Collaboration

SNITTS årskonferens, Innovation by Collaboration, är en mötesplats och ett tillfälle till kompetensutveckling för alla som verkar i skärningspunkten mellan akademi, näringsliv och samhälle.

Under konferensen finns möjlighet att träffa kollegor, internationella experter och beslutsfattare. Mellan seminarier, workshops och ledande talare finns det gott om utrymme för utbyte av erfarenheter och kunskaper. Passa på att utveckla ditt nätverk!

Tema Innovation by Collaboration 2017

Innovativa processer för nyttiggörande av kunskap

Var och när?

21-22 september 2017, 7A Odenplan i Stockholm

Syfte

Syftet med Innovation by Collaboration är att skapa, utöka och effektivisera korskopplingar mellan organisationer som arbetar med kunskapsutbyte och nyttiggörande av forskning.

Målgrupp

Målgruppen är personer från hela det nationella innovationssystemet; från näringslivet, universiteten, instituten och andra innovationsstödjande organisationer.

För frågor och kontakt:
johanna@snitts.se