Diamantpriset 2010 till Hans Wigzell

SNITTS har delat ut det svenska innovationspriset Diamantpriset i samband med Branschveckan ”Innovation by Collaboration”, som SNITTS arrangerade tillsammans med VINNOVA.

Professor Hans Wigzell tar emot SNITTS Diamantpris 2010 för att han under sin tid som rektor för Karolinska Institutet visat stor insikt i nyttiggörande av forskningsresultat genom uppbyggandet av KIAB. Dessutom har Hans Wigzell visat att ledarskap är möjligt även i en akademisk miljö när han visade riktningen i Sverige för hur man driver och genomför strategiskt arbete under akademiska förhållanden.

– Jag tar med glädje emot priset. Det är roligt att vara förebild för arbetet med att nyttiggöra forskningsresultat, något som är svenska lärosätens skyldighet inte minst inom medicinska området, säger Hans Wigzell.

Hans Wigzell har under hela sin karriär arbetat för att främja nyttiggörande av idéer från universitetet. Han var med och grundade entreprenörskapsprogrammet Stockholm School of Entrepreneurship, SSES, och investmentbolaget Karolinska Development, KD, där han sitter som ordförande. Inom SSES har drygt 4500 studenter utexaminerats sedan starten 1998. KD har i dag 40 bolag i portföljen, varav åtta med substanser i klinisk fas.

Hans Wigzell är född i Stockholm 1938. Han utnämndes till professor 1981 och var under åren 1995-2003 rektor vid KI. Hans Wigzell är ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, de danska och finska vetenskapsakademierna, Academia Europæa och American Academy of Arts and Sciences. Hans Wigzell har också varit mångårig ledamot av Nobelkommittén vid KI och var dess ordförande mellan 1990 och 1992. Under många år var han också vetenskaplig rådgivare till Sveriges regering.

Hans Wigzell är professor emeritus sedan 2005. Han är verksam vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi vid KI.

Diamantpriset som instiftats av SNITTS, delades ut för första gången i år och prisutdelare var Karin Pilsäter, Statssekreterare i Utbildningsdepartementet.