Diamantpriset 2013 till Annika Olsson

Efter ett enhälligt beslut av 2013 års jury valdes Annika Olsson, UU Innovation till årets diamantpristagare. Under Innovation by Collaborations konferensmiddag på Junibacken korades Annika. Prisutdelare var förra årets diamantpristagare Folke Meijer, KI Holding. Stort grattis Annika!

Annika säger:
”- Det är fantastiskt roligt och hedrande att få ta emot Diamantpriset säger Annika Olsson. Att hitta bra former för ökad samverkan mellan akademi och näringsliv är viktigt och kan vi utveckla en större gemensam verktygslåda för gränsöverskridande samarbeten så är mycket vunnet. AIMday ligger nu i verktygslådan och det mycket tack vare kollegorna på UU Innovation och på andra lärosäten som så starkt bidragit till spridningen och vidareutvecklingen av konceptet.”

Motivering

Genom utveckling och etablering av det framgångsrika konceptet ”AIMDay” har Annika skapat en förebild för universitets samverkan med forskningsintensiva företag.

”AIMDay” har framgångsrikt introducerats som ett innovativt stöd för samverkan mellan forskning vid Uppsala universitet och näringsliv. Det har även skapat en arena för samverkan med andra universitet. ”AIMDay” har också framgångsrikt kopierats av andra lärosäten och är nu en nationell, och internationell, modell för samverkans- och uppdragsforskning. Något som är en av grundstenarna i framgångsrik kunskapsöverföring och nyttiggörande.

Se inlägg på UU innovations hemsida >>