Diamantpriset 2015 till Ulf Petrusson

Efter ett enhälligt beslut av 2015 års jury valdes Ulf Petrusson, Göteborgs universitet, till årets Diamantpristagare. Under Innovation by Collaborations konferensmiddag korades Ulf där prisutdelare var förra årets Diamantpristagare Susanne Pettersson, InnovationskontorEtt. Stort grattis Ulf!

Motivering

Årets vinnare har på många sätt bidragit på ett enastående sätt till att sätta fokus
på forskningens nyttiggörande och har även bidragit till många av de verktyg som
vi använder oss av idag. Han är visionären som påverkar såväl internationella
företagsledare, rektorer som departement -samtidigt som han skapar konkret nytta
för utförarna.

Genom CIP Forum har han satt Sverige på kartan internationellt. Inom Intellectual
Asset Management och Knowledge Manegment programmet vid Göteborgs Universitet,
så har han drivit fram utvecklingen av verktyg som Intellectual Asset Inventory som sprids
såväl inom Sverige som internationellt.

Han är en av de individer som har haft störst enskild påverkan på tech transfers
framväxande i Sverige.
Läs intervju med Ulf Petrusson här >>!