Diamantpriset 2016 till Lars-Eric Larsson

Efter ett enhälligt beslut av 2016 års jury valdes Lars-Eric Larsson, Uppsala universitet, till årets Diamantpristagare. Under Innovation by Collaborations konferensmiddag mottog Lars-Eric priset av Henric Rhedin och Magnus Eriksson, som representerade förra årets Diamantpristagare Ulf Petrusson, Göteborgs universitet. Stort grattis Lars-Eric!

Motivering

Årets diamantprisvinnare är en av nestorerna inom innovationskontorsuppbyggnad och samverkan i Sverige. Under sina år på UU Innovation har han varit drivande och tagit initiativet till många nyskapande metoder och modeller som har fått stor betydelse för svensk tech-/ knowledge exchange.

Han har bland annat:

  • Tagit initiativet till Ångström Materials Academy (ÅMA), en samverkansplattform för stora företag, forskare och även SMEs inom materialvetenskap. ÅMA är ett starkt varumärke vid Uppsala universitet och ett mycket betydelsefullt initiativ för ömsesidig samverkan mellan företagen och forskarna. Sedan starten 2008 har ÅMA lett till en mängd goda utfall, bland annat samarbeten, industridoktorander och examensarbeten.
  • Initierat Verifiering för Samverkan (VFS), ett finansiellt stöd för samverkan i tidig fas, i samarbete med andra innovationskontor.
  • Bidragit till utvecklingen och spridningen av AIMday som koncept. Hans arbete har bidragit till att etablera metoden utanför Sverige med Oxford University och University of Edinburgh som exempel.  
Läs intervju med Lars-Eric Larsson här >>!