Diamantpriset 2017 till Henric Rhedin

Efter ett enhälligt beslut av 2017 års jury valdes Henric Rhedin, Göteborgs universitet, till årets Diamantpristagare. Under Innovation by Collaborations konferensmiddag mottog Henric priset av SNITTS ordförande Ursula Hass, som representerade förra årets Diamantpristagare Lars-Eric Larsson, Uppsala universitet. Stort grattis Henric!

Grattis till årets Diamantpris! Motiveringen innehåller flera av dina åstadkommanden. Är det något du är särskilt stolt över? 

Tack! Det internationella perspektivet känns extra roligt eftersom det behöver lyftas fram även i andra sammanhang. Sverige är litet land men har ofta bra förutsättningar att bidraga och vi behöver verkligen komma ut på den internationella arenan så att vi kan bidra med vad vi kan samtidigt som vi verkligen behöver lära oss av andra. På så sätt kombinerar vi ansvaret att dela med sig med vår egna utveckling.

Vad ser du som branschens största utmaningar på 5-10 års sikt? 

Att leda utvecklingen kring nyttiggörande så att vi inte blir fast i befintliga strukturer och modeller. Det finns en tendens att cementera modellen för nyttiggörande för att inte påverka våra system i alltför stor omfattning men jag tror att vi måste ändra vissa delar radikalt för att verkligen skapa nytta. De som är kunniga inom nyttiggörande måste till exempel få ett större inflytande över resursbasen så att forskningsinvesteringen kan skapa ännu bättre nytta för samhället.

För övrigt anser jag att Karthago måste förstöras.

Slutligen – vad ska du ta dig an härnäst? 

Förhoppningsvis skapa ett bättre internationellt samarbete inom nyttiggörandebranschen med konkreta samarbeten mellan nationella nätverk i hela Europa.

Motivering

Henric Rhedin har under många år varit, och är fortfarande, en drivande kraft i utvecklingen av det nationella innovationsstödssystemet. Henric har via sitt stora engagemang och brinnande intresse för innovation och utveckling drivit ett antal olika processer på både lokala, regionala och nationella nivåer för att utveckla både innovationsstödsystemet och konkreta innovationer.

Dessutom har Henric varit avgörande i att placera innovationsstödsystemet i Sverige på den internationella arenan. Henric har etablerat ett stort internationellt nätverk som han öppnat och tillgängliggjort för andra organisationer och personer i Sverige och på sätt bidragit till att Sverige som nation tagit en ledande position i utvecklingen av innovationer och innovationsstödssystem.