Diamantpriset 2018 till Jessica Stark!

Efter ett enhälligt beslut av 2018 års jury valdes Jessica Stark, StyrelseAkademien, till årets Diamantpristagare. Under Innovation by Collaborations konferensmiddag mottog Jessica priset av SNITTS ordförande Ursula Hass, som representerade förra årets Diamantpristagare Henric Rhedin, Göteborgs universitet. Stort grattis Jessica!

Grattis till årets Diamantpris! Motiveringen innehåller flera av dina åstadkommanden. Är det något du är särskilt stolt över?
Jag är stolt över att vi med SUP46 har bidragit till att våra medlemsbolag har fått stöd att utvecklas och växa snabbare, men också att vi har bidragit till att positionera Stockholm och Sverige ännu mer framgångsrikt internationellt. Och givetvis fantastiskt stolt och tacksam över hur våra medlemmar, vårt nätverk, medarbetare och volontärer har bidragit med så stark passion och kunskap.

Vad ser du som branschens största utmaningar på 5-10 års sikt?
Utifrån startups och scaleups behov är det, liksom idag, att lyckas attrahera rätt kompetens. Här behövs enklare och snabbare hantering av arbetsvisum och att vi slutar utvisa globala talanger på grund av misstag som begåtts av deras arbetsgivare.

Till sist – berätta om ditt arbete på StyrelseAkademien
Jag är VD för StyrelseAkademien Stockholm. Utifrån min erfarenhet från startupvärlden och min egen erfarenhet som entreprenör, ägare och styrelseledamot så brinner jag och drivs av övertygelsen att en ökad professionalitet i styrelsearbetet ger företag framgång. StyrelseAkademiens vision är ´en extern styrelseledamot i varje bolag´ och det finns så många företag som borde börja se styrelsearbetet som värdeskapande.

Motivering
Genom att med framgång starta och driva Sveriges främsta entreprenörs-hub har årets vinnare inte bara hjälpt de drygt 60 företag som har antagits, utan också visat resterande delar av landets entreprenörssystem vad man kan åstadkomma genom den här typen av verksamhet. Effekterna av denna hub är avgörande för hela start-up-Sverige eftersom vi här fick receptet på hur man effektivt stöttar start-ups i stor skala. Huben erbjuder ett stödsystem i världsklass kring finansiering, rådgivning, rekrytering av personal, internationell expansion, PR och marknadsföring. Dessutom skapade Jessica tillsammans med sitt team en stimulerande miljö som förmår attrahera kreativa individer. Under de senaste fyra åren har få personer betytt så mycket för entreprenörskapet i Sverige som årets vinnare.