IBYC 2013

Tack alla ni som deltog under Innovation by Collaboration! Fantastiskt att se er entusiasm och engagemang under sessionerna! Det kändes som att det nya konceptet med komprimerat program och det centrala läget var en vinnare! Under vecka 36, 3-4/9, anordnade SNITTS ‘Innovation by Collaboration’ på 7A Odenplan i Stockholm. Temat för 2013 var: ”Så drar du nytta av Innovationsunionen 2020”.

Dag 1

Första dagen inleddes av Charlotte Brogren, GD VINNOVA, och Charlotte Andersdotter, Future Consulting Group, som berättade om hur de tror att Sverige ska kunna implementera och dra nytta av EUs kommande innovationsstrategi ‘Innovation Union’. Deltagarna bjöds även på best practise från några av våra universitet och högskolor samt ett intressant resonemang av GU Holding kring inkubatorernas och holdingbolagens egentliga roll. Dagen avslutades med ett Open Space som speglar så mycket vad Innovation by Collaboration handlar om; att tillsammans utbyta erfarenheter och utveckla nya tankar.

Dag 2

Under andra dagen bjöd SNITTS på en historisk Technology Transfer resa, och Göteborgs universitet tillsammans med VINNOVA berättade om KMP-projektet som handlar om hantering av samverkan och nyttiggörande. Vi fick besök från ASTP som under lunchsessionen berättade om fördelar med och hur man kan bli RTTP.

Näringsdepartementet hade ett diskussionsseminarium kring frågan hur Horisont 2020 och den nationella innovationsstrategin kan stärka varandra. Frågor kring möjligheter att stödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning att komma till nytta i samhället var även ett intressant ämne som togs upp av flera olika aktörer under konferensen.

Impact-frågan diskuterades

Ett annat viktigt område som aktualiserades under dag två var Impact-frågan. En paneldebatt diskuterade hur den politiska önskan att i högre grad fördela resurser till universitet och högskolor efter samhällelig nytta och relevans skall realiseras. Avslutningstalare för konferensens var Erik Arnold, från Technopolis Group, som berättade om de lärdomar han fått i utvärderingar av tidigare ramprogram.

Diamantpriset

Under konferensens middag mottog Annika Olsson från UU Innovation årets Diamantpris för hennes utveckling och etablering av det framgångsrika konceptet AIMDay. Stort grattis Annika!

Tack

Ett stort tack till SNITTS konferenskommitté och alla organisationer som fyllde konferensen med innehåll.
Organisationerna bakom programmet var: ATTP, CSES, EEN, GU Holding, Göteborgs universitet, Innovationskontor Fyrklövern, Innovationskontor Väst, Karlstad universitet, Linköpingsuniversitet, LU Open, Malmö högskola, Mittuniversitetet, Näringsdepartementet, PRV, RISE, SF-HS, SNITTS, Södertörns högskola, Tillväxtverket, Uppsala universitet och VINNOVA.

Vi ses på Innovation by Collaborations 5-års jubileum v.36 2014!

Dokument, presentationer och bilder från IBYC 2013

Ladda ner hela programmet för IbyC 2013 här
Ladda ner presentationer från sessionerna samt deltagarlista
Se alla bilder från Innovation by Collaboration på Facebook

Kontaktuppgifter till Utställarna