PRESENTATIONER Innovation by Collaboration 2014

2 september

Cultivating Innovation Ecosystems to Foster Economic Growth
Stephen Ezell, Information Technology and Innovation Foundation
 Presentation

Forskning-Kunskap-Innovation – (hur) hänger det ihop?
Gert Nilson, Jernkontoret
 Presentation

Vad gör en Innovationsledare?
Magnus Karlsson, Ericsson och Pia Wågberg, Innventia
 Presentation

LTU’s proaktiva metoder mer än dubblerar idéinflödet!
Pär Johansson, Kommersialiseringsansvarig på LTU Affärsutveckling
 Presentation

 

3 september

Vad säger forskningen om professionens leverabler?
Martin Andersson, CIRCLE
 Presentation

Hans Lööf, CESIS
 Presentation

Håkan Ylinenpää, CiiR
 Presentation

Hur kan SIO utveckla vårt stödsystem?
Cecilia Warrol, programchef, SIO Produktion2030
 Presentation

Hur kan vi utveckla samverkan mellan akademi, näringsliv och samhälle?
Karin Röding, rektor Mälardalens högskola
Johan Sterte, rektor Luleå
 Presentation

Så här vill vi att det svenska Innovationssystemet skall se ut!
Stefan Fölster, Reforminstitutet
 Presentation