IBYC 2015

Tack alla ni som deltog under Innovation by Collaboration! Tack vare ert engagemang och entusiasm lyftes diskussionerna till en hög nivå i såväl de gemensamma som parallella sessionerna. Detta år hade vi bjudit in världen till Innovation by Collaboration i form av internationellt fokus med internationella talare under första dagen. Andra dagen fokuserade vi på den nationella arenan. Konferensen leddes av moderator Mikolaj Norek.
15 -16 september anordnade SNITTS ‘Innovation by Collaboration’ på 7A Odenplan i Stockholm. Temat för 2015 var: ”Hur skapar vi mer nytta i samhället från kunskap och forskning?”
Dag 1 – Internationellt fokus

Första dagen inleddes av Dr. Kevin Cullen från Alliance for Technology Transfer Professionals (ATTP) och CEO UNSW Innovations med sin presentation ”How do we create value in society from research and knowledge?” Deltagarna fick en insyn i Tech Transfers roll att skapa nytta i ekonomi och samhälle. Dr Kevin Cullen kommenterade och kritiserade olika modeller som används för att utvärdera forskningens resultat.

Därefter följde parallella sessioner med bla Dr. David Winwood, AUTM och Pennington Biomedical Research Center; Pär Johansson, LTU Business AB och Jeff Skinner, Deloitte Institute of Innovation and Entrepreneurship, London Business School. Dagen avslutades bla med att Takafumi Yamamoto, Tokyo University och Kosuke Kato, Osaka University gav oss en insyn i hur Japans Tech Transferområde har utvecklats.

Dag 2 – Nationellt fokus

Andra dagen inleddes av Hannes Sjöblad, Singularity University; Patrik Regårdh, Ericsson och Eva-Carin Banka Johnson, IKEA Future Home som blickade in i framtiden. Digitaliseringsutmaningen diskuterades och deltagarna fick ta del av historiska avgörande innovationer. Frågan om hur vi ska hantera Överflödssamhället togs även upp.

Vi fick träffa Danielle Lewensohn, forskare och Charlotta Dahlborg, doktorand från Karolinska Institutet, som presenterade sina undersökningar från Karolinska Institutet – vilka möjligheter och utmaningar forskarna själva ser med dagens innovationssystem.

Dagen avslutades med statssekreterarna Anders Lönn, Näringsdepartementet och Oscar Stenström, Utbildningsdepartementet som gav deltagarna en inblick i Regeringskansliets arbete med kommande forskningsproposition. Sara Modig, fd Ämnesråd, kommenterade och gav sin syn på forsknings- och innovationsplattformen.

Diamantpriset

Under konferensens middag mottog Ulf Petrusson från GU årets Diamantpris för hans påverkan på tech transfers framväxande i Sverige. Stort grattis Ulf!

Tack

Ett stort tack till Teknikföretagen som var konferensens sponsor!

Dokument, presentationer och bilder från IBYC 2015

Ladda ner hela programmet för IbyC 2015 här >>
Ladda ner presentationer från sessionerna och deltagarlista >>