Program 2018

(senast uppdaterad 2018-07-02)

Årets konferens har temat Hur breddar vi nyttiggörandet? och under konferensens två dagar lyfts olika aspekter av den här frågan. Den första dagen av konferensen gör vi en omvärldsbevakning av vad som sker inom ämnet, både i Sverige och internationellt. Under konferensens andra dag fokuserar vi på Sverige och lyfter frågor av nationell karaktär.

Våra parallella sessioner har i år delats in i tre spår och du väljer på plats vilket du vill medverka i.

Spår 1: Verktyg  –  Spår 2: Trender  –  Spår 3: Policy

Dag 1 – 17 september

09:00-09:45 Kaffe och registrering

09:45-10:00 Välkomsttal, Ursula Hass, ordförande SNITTS

10:00-10:40 Reflektioner kring ett breddat nyttiggörande Anne Lidgard, Director Silicon Valley Office, VINNOVA

Vad betyder egentligen nyttiggörande när vi pratar om universitetens roll i vårt framtida samhälle? Ett samhälle som riskerar att präglas av de stora tech-giganternas agenda och en alltmer uppskruvad utvecklingstakt? Kan universiteten säkra sin roll som självständigt tänkande institution, fri från politikens kortsiktighet, och samtidigt vara en relevant nyckelaktör som bidrar till en hållbar utveckling i Sverige?

Det är några av frågorna som jag kommer att beröra samt även reflektera över om det finns något vi kan lära av Stanford och Silicon Valley.

10:50-11:30 Paneldebatt: Konsekvenser av ett breddat nyttiggörande

Vad blir konsekvenserna om 33 % av lärosätenas budget ska handla om nyttiggörande? Vilka är för- och nackdelarna med att bredda vårt arbetssätt? Hur synliggör vi det nyttiggörande som redan sker vid lärosätena idag? Behövs det nya roller, organisationsstrukturer, etc? Var är gränsen för lärosätenas roll i nyttiggörandearbetet? Varför ska vi tjäna pengar på innovationer som uppkommit med skattemedel?

11:30-12:30 Strategiskt förändringsarbete för nyttiggörande; konkret verkstad med finansiärer, universitet och institut

I den ekonomiska redovisningen från 2016 för sex av de största lärosätena rapporteras 0 SEK i medelsförbrukning för nyttiggörandeaktiviteter. Samtidigt sker både i Sverige och omvärlden ett allt tydligare arbete mot att öka nyttan av forskningen och universiteten kan knappast ignorera detta länge till om nyttiggörande skall vara en del av kärnverksamheten för lärosätena.

Hur ser målbilden ut på 3 års sikt och 10 års sikt och hur kommer vi dit? Om nyttiggörande skall vara 1/3 av universitetens verksamhet, vad ställer detta för krav på ledningen, organisationen, finansiärerna, och avnämarna i form av studenter och det omgivande samhället?

Syfte: Att få fram konkreta tankar om vad som behöver förändras såväl i vardagen som på ledningsnivå för att nå ett effektivt nyttiggörande på Svenska Universitet.

12:30-13:45 Mingellunch

13:45-14:30 Parallella sessioner

 1. Spår 1: How to communicate Impact David Buntz Pedersen, Aalborg Universitet (OBS! 13:45-14:05)
  Mer information kommer
 2. CRE8® the Future – Jernkontoret
  Jernkontoret, tillsammans med Sandvik, SSAB och några av de studenter som var med, berättar om erfarenheter och överraskningar då de använde CRE8® – en metod framtagen av Karlstads universitet. Elva multidisciplinära studentlag från 12 olika universitet gav kreativa lösningar på en frågeställning från Sandvik & SSAB. Vinnande lag fick 400 000 kr.Medverkande (live eller video):
  • Gert Nilson, Teknisk direktör Jernkontoret
   • Chef för Avdelning för forskning och utbildning
   • Forsknings- och utvecklingsfrågor
   • Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material
   • Forskningsprogrammet Järn- och stålindustrins energianvändning – forskning och utveckling (JoSEn)
  • Eva Petursson, Forskningschef SSAB
  • Mattias Klockars, Forsknings- och utvecklingsdirektör Sandvik Materials Technology
  • 2-3 studenter varav en från vinnande laget
  • Cindy Bråtenfeldt, CRE8®-facilitator, Karlstads universitet

 3. TBC
  X

14:40-15:20 Parallella sessioner

 1. Spår 1: Impact Mapping - driving idea development towards Social Impact Karin Ackerholm, Innovationsrådgivare, LiU Innovation (OBS! 14:15-15:20)
  In recent years support for innovation, investment and collaboration has been more and more tied to the goal of creating impact through sustainable development – economically, socially and environmentally. The global SDGs specify focused areas in need of this development, but how does one go about securing impact? Through the practice of Impact Mapping and Management, you’ll get new insight on how to outline, assess and create positive impact.In this workshop Impact Mapping will be sketched as a tool for driving positive change for all ideas supported by the innovation system. In different phases of idea development focus might be more or less set on the long-term impact. The need for setting up a strategy for securing positive impact might come as a reaction to funding discussion at a mature stage, or as a starting point for a socially conscious venture.Impact Mapping helps structure what is to be accomplished, and more importantly, for what purpose. With this informed structure as a baseline, Impact management keeps priorities straight and help decision-making while connecting current actions to the long-term goalImpact mapping helps in
  • getting a shared focus for the team and as a template
  • matchning collaborators and investors through joint interest
  • avoiding confirmation bias
  • creating momentum and keeping priorities on track

  The focus of the workshop will be outlining how to use different behavioural patterns to guide the building of a valid approach – for customers, users and other stakeholders – and how this tool can create benefit for building thriving organizations that drive positive development.

 2. Spår 2: Blockchain: Threats and possibilities
  Workshop on the fundamental blockchain principles. We provide a hands-on workshop where we explain and discuss the fundamental properties of blockchain. The focus is on realistic assessment of the current state-of-the art and interesting possibilities it offers in the future.
  • What is blockchain?
  • What can it realistically do?
  • What are the limitations?

  Speakers /Session Leaders:
  Juho Lindman, University of Gothenburg, Blockchain Lab, Associate Senior Lecturer
  Andrea Astalan, Grants and Innovation Office, University of Gothenburg

 3. Spår 3: Hur påverkar den kommande styr- och resursutredningen (STRUT) oss inom nyttiggörande och samverkan?
  Hur långt har STRUT-utredningen kommit i sitt arbete och hur tänker det när det kommer till de forskningspolitiska målen ”Öka samverkan och öka samhällspåverkan”? Efter presentationen får vi höra mer om hur de löst frågan på andra instanser.

  Just nu pågår en styr- och resursutredning (STRUT) som kommer att leverera sitt betänkande i slutet av året. Tanken med utredningen är att föreslå ett nytt system kring resursfördelning för universitet och högskolor som även inkluderar nyttiggörande och samverkan. Under sessionen diskuterar vi hur långt utredningen har kommit samt vad tankarna är kring just nyttiggörande och samverkan i detta perspektiv.

15:50-16:30 Avslutande session, Phyllis Leah Speser, Foursight ST

Dr. Phyllis Speser helped develop the legislation that created the US innovation ecosystem and is emulated by innovation ecosystems around the globe. Mer information kommer

Dag 2 – 18 september

08:30-09:00 Registrering och kaffe

09:00-09:45 Paneldebatt: Nyttiggörande - hur gör vi?

Under sessionen delar panelen med sig av konkreta exempel kring nyttiggörande från sina lärosäten, men även visioner och målbilder på kort och lång sikt.

Medverkande:
– Fredrik Hörstedt, Chalmers Tekniska högskola
– Sigrid Saveljeff, Vicerektor för samverkan, Högskolan Dalarna
– M.fl.

09:50-10:30 Parallella sessioner

 1. Spår 1: Open Access och innovation Jonas Gilbert, Södertörns högskola
  Kostnaderna för att ta del av forskningsresultat via de traditionella vetenskapliga tidskrifterna har bara ökat och, har enligt fler och fler blivit en bromskloss som idag förhindrar en vidare spridning av vetenskapliga artiklar. Genom Open Access, dvs spridning via internet, möjliggörs en vidare spridning av vetenskapliga artiklar direkt ut i samhället och över hela världen.Jonas Gilbert, bibliotekschef vid Södertörns högskola, berättar om sin syn på styrkorna med Open Access, vad det innebär i praktiken och hur kopplingen mot Vetenskapsrådets indikatorer för utvärdering av forskning ser ut.
 2. Access - så skapar vi stärkt innovationskraft genom samverkan
  Mer information kommer.
 3. Spår 3: Samverkan är mer än kommersialisering - Vilken roll spelar innovationskontoren för lärosätenas utveckling av nyttiggörande?
  Mer information kommer

10:30-11:00 Kaffe och fika

11:00-11:40 Parallella sessioner

 1. Spår 1: From idea to innovation with the KTH Innovation Readiness Level™ Model, Gustav Notander, KTH
  KTH Innovation has over the last 8 years developed a model to make the road from idea to innovation more effective. This model is called the KTH Innovation Readiness Level™ Model and this session is an introduction to how it works and how to use it to improve the quality and increase the throughput in the innovation process.The model is based on the same principle as the Technology Readiness Level (TRL) but covers six of the most critical areas for successful innovation. It is a very useful tool to break down the road from idea to innovation into manageable steps, assess the current development stage of the idea, and determine the most relevant next steps.
 2. Spår 2: Hur löser vi samhällsutmaningarna/Agenda 2030: Kommunikation som verktyg för nyttiggörande?
  Hur kan universitetens kunskaper komma till konkret nytta om kunskapen stannar på universitetet och inte når genomslag i de organisationer som arbetar med den konkreta verkligheten? Kunskapsöverföring är kanske som viktigast när samhället utmanas i sin grund vare sig det rör sig om främlingsfientlighet, miljökatastrofer eller världssvält. Bra exempel på konkreta kopplingar finns exempelvis i Oslo Universitets stora bidrag till lagstiftning inom miljöområdet och jämställdhet i Norge.  Hur kan vi skapa bättre förutsättningar för Universitetens deltagande i samhällets konkreta utmaningar? 
 3. Spår 3: Samverkansskicklighet
  Mer information kommer

11:45-12:30 Avslutande session

Mer information kommer

12:30-13:45 Lunch

13:45-17:00 Egna möten
När konferensens program avslutas vid lunch öppnar vi upp konferensrummen för SIG-möten och interna möten. Om du är intresserad av att boka ett rum, kontakta johanna@snitts.se