Om Innovation by Collaboration

SNITTS årskonferens, Innovation by Collaboration, är en mötesplats och ett tillfälle till kompetensutveckling för alla som verkar i skärningspunkten mellan akademi, näringsliv och samhälle. Under konferensens två dagar samlas hela det svenska innovationssystemet för att diskutera aktuella frågor för yrkesgruppen.

Under konferensen finns möjlighet att träffa kollegor, internationella experter och beslutsfattare. Mellan seminarier, workshops och ledande talare finns det gott om utrymme för utbyte av erfarenheter och kunskaper. Passa på att utveckla ditt nätverk!

Syftet med Innovation by Collaboration är att skapa, utöka och effektivisera korskopplingar mellan organisationer som arbetar med kunskapsutbyte och nyttiggörande av forskning. Fokus ligger på att inspirera deltagarna, att bidra med konkreta kunskaper och ge gott om utrymme att nätverka.

Temat varierar från år till år och syftar till att lyfta fram nya initiativ och verktyg inom temat. Sedan 2015 har konferensen haft sin nuvarande form där en dag vigs åt en internationell utblick och en dag åt en fördjupning i nationella frågor. Konferensen har anordnats av SNITTS i samarbete med andra organisationer sedan 2009.

Under konferensmiddagen delas det prestigefyllda Diamantpriset ut till en person eller grupp som har gjort avgörande insatser för svensk tech-/ knowledge exchange. Missa inte möjligheten att nominera någon i ditt nätverk, läs mer här.

Vi ser en trend i stigande antal deltagare, högre betyg på utvärderingen och många återkommande deltagare. Innovation by Collaboration är ett prioriterat event för vår målgrupp.

Målgrupp

Målgruppen är personer från hela det nationella innovationssystemet; från näringslivet, universiteten, instituten och andra innovationsstödjande organisationer. Under konferensens internationella dag bjuds även internationella deltagare in.

Några av de titlar som återfinns bland deltagarna: Innovationsrådgivare, affärsutvecklare, rektorsråd, projektledare, forskningsrådgivare, företagssamverkan, samverkanssamordnare, strategiska partnerskap, IP-strateg, näringslivskoordinator, forskarambassadör, Innovation Manager, samverkansledare, samverkanskoordinator.

För frågor och kontakt:
johanna@snitts.se